TEMATSKA IZLOŽBA

"Jezik matematike"

srijeda, 17. lipnja 2015.

Svrha je tematske izložbe „Jezik matematike” bila povezati sadržaje matematike i engleskog jezika te se poslužiti predmetima iz svakidašnjeg života za prikazivanje matematičkih pojmova.

Nadalje, bila je potrebna uporaba rječnika i interneta za prevođenje matematičkih pojmova na engleski jezik i njihovu prilagodbu duhu tog jezika uzimajući u obzir dob učenika. Izložbu su pripremili učenici sedmog i osmog razreda te nastavnica engleskog jezika Ana Bubalo i nastavnica matematike Marina Crvelin.

Detaljnije ćemo objasniti zadatke učenika sedmog razreda. Jedan se zadatak odnosio na izradu mozaika škole, a drugi je bio vezan za izračun broja π (pi) i zanimljivosti u vezi s njim. Važno je napomenuti da su u sedmom razredu četiri učenika od kojih jedan pohađa nastavu matematike prema prilagođenom programu. S obzirom na to, prilagodili smo zadatke individualnim mogućnostima učenika. Što se tiče zadataka vezanih za mozaik škole, bitne su sljedeće odrednice. 

Jedna je učenica trebala nacrtati pročelje naše škole u mjerilu        1 : 100 i njezin je crtež kopiran na tri papira veličine A4 u različitim bojama prema odabiru učenika. Naime, svaki je kat škole i krov prikazan u drugoj boji. Druga je učenica imala zadatak na spomenuta tri papira u boji nacrtati mnogokute. Na jednom je papiru nacrtala mnogokute na prvom katu, na drugom mnogokute na drugom katu, a na trećem papiru mnogokute na krovu. Dva su učenika pak imala zadatak izrezati mnogokute i zalijepiti ih kako bismo dobili mozaik pročelja naše škole. Kako jedan od tih učenika radi prema prilagođenom programu, njegov je zadatak bio samo izrezati mnogokute, a drugi je učenik smislio i matematički zadatak koji se odnosi na dani nacrt naše škole.

Učenici su smislili desetak pitanja za posjetitelje izložbe te ih preveli na engleski na razini koja odgovara njihovu stupnju učenja stranog jezika. Spomenuti zadatci bili su uglavnom logički.

Kao što smo naveli u tekstu, drugi je zadatak bilo određivanje broja π (pi) i zanimljivosti vezane za taj broj. Kad govorimo o zanimljivostima, izdvojili bismo Svjetski dan broja π (pi), Einsteinov rođendan, broj π (pi) u zrcalu, natjecanja u recitiranju broja π (pi) te uglazbljeni broj π (pi). Zanimljivo je navesti da smo glazbu broja π (pi) koju su učenici prethodno snimili na CD iskoristili kao glazbenu podlogu izložbe na dan njezina otvaranja. 

Navodimo i nekoliko važnih stavki u sklopu određivanja broja π (pi). Učenici su tijekom uskrsnih blagdana trebali u svojoj okolini naći valjkast predmet, konopom izmjeriti njegov opseg te ravnalom izmjeriti dijametar. Potom su podijelili iznos opsega i dijametra te dobili broj približan iznosu broja π (pi). Učenici su sve podatke i materijal iz prirode kojim su se služili trebali donijeti u školu. Zamislili smo da se plakat sastoji od dva dijela: teorijskog i praktičnog. Materijal iz prirode poslužio je kao praktični dio plakata. U teorijskom dijelu plakata učenici su na hrvatskom i engleskom jeziku objasnili način dobivanja broja π (pi). Naveli smo sve što su učenici sedmog razreda izradili u suradnji sa svojim mentoricama, točnije nastavnicom engleskog jezika i nastavnicom matematike.

U drugom dijelu teksta objašnjavamo doprinos učenika osmog razreda  izložbi „Jezik matematike”. Riječ je o deset učenika osmog razreda koji su podijeljeni u tri skupine. Dvije su skupine brojile tri učenika, a jedna četiri učenika. Svaka je skupina imala drukčiji zadatak.

Jedna je trebala izraditi bilježnicu na kockice (notebook on cubes). Odlučili smo da će jedna strana bilježnice biti papir veličine A3. Mjerenjem papira učenici su zaključili da trebaju napraviti 96 kockica ako brid svake kocke iznosi 5 cm. Točnije, svaki je učenik napravio 24 kockice. Kako zadatak nije jednostavan, nastavnica matematike olakšala je rad učenicima. Naime, oni su na papir veličine A3 nacrtali tri mreže kocke brida 5 cm. Nastavnica je fotokopirala papir u odgovarajući broj primjeraka kako bi učenici imali mreže za 24 kockice. Nadalje, učenici su trebali smisliti po jedan zadatak vezan za izrađenu bilježnicu na kockice, riješiti ga i prevesti na engleski jezik. 

Na početku teksta naveli smo da je izložba tematski vezana za dan škole. U tom je smislu zadatak druge skupine učenika bio napraviti maketu škole u mjerilu 1 : 50. 

Dva su učenika (koja žive u blizini škole) nacrtala školu sa sve četiri strane. Tijekom sata matematike detaljno su izmjerili školu i zapisali mjere na nacrt radi što vjernijeg prikaza škole. Jedini je problem bilo mjerenje krova škole, pa smo se iz sigurnosnih razloga odlučili za približne mjere. Učenici su napravili maketu od geometrijskih tijela o kojima su u to vrijeme učili na nastavi matematike. Nazive tijela preveli su na engleski jezik te smislili matematičke zadatke vezane za maketu. Zadatke su preveli na engleski jezik služeći se englesko-hrvatskim i englesko-engleskim rječnicima. 

Izložba se odnosi na sadržaje vezane za engleski jezik, pa smo se odlučili za izradu pročelja Buckinghamske palače. Osim što su izradili maketu pročelja, učenici su smislili matematičke zadatke vezane za maketu pročelja i palaču. 

Važno je istaknuti da su učenici nacrtali zastavu Velike Britanije te na njoj pisačem ispisali tekst o palači koji su sami napisali.

Naposljetku, zajednički je zadatak učenika osmog razreda bio pronaći geometrijska tijela u okolini. Taj se zadatak odnosio na predmete koji se svakodnevno upotrebljavaju kao što su šibice, konzerve, baterije, loptice za ping–pong, omoti čokolade i slično. Sva su geometrijska tijela poslužila za izradu plakata. Nazivi geometrijskih tijela napisani su na engleskom i hrvatskom jeziku.

..................

Autori:

Ana Bubalo, engleski jezik

Marina  Crvelin,  matematika

Vezani članci
Školski portal: Lisnata sobna biljka

Lisnata sobna biljka

… s nekoliko kapljica vode i tuš-perom krenuli oblikovati niz…

Školski portal: Ris – naša zaštićena životinja

Ris – naša zaštićena životinja

Učenici u mojoj učionici jako vole istraživati sadržaje, pa sam…

Školski portal: Priprema, pozor... matematika

Priprema, pozor... matematika

Matematičke igre u kojima će biti aktivan cijeli razred upravo…

5+ klub
Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Robovanje ekranima uskraćuje djeci zdravi razvoj

Robovanje ekranima uskraćuje djeci zdravi razvoj

… važno svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava…

Školski portal: Lektiru obrađujemo na zanimljiv i kreativan način

Lektiru obrađujemo na zanimljiv i kreativan način

... odijevaju Crvenkapičinu haljinu, lovčev šešir…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Nadahnjujući citati o učiteljima

Nadahnjujući citati o učiteljima

Dan učitelja, koji slavimo 5. listopada,…