NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA

Obilježja i primjena nastavne metode 'Ja imam, tko ima?'

petak, 28. lipnja 2019.

U stručnoj literaturi nalazimo na različite klasifikacije nastavnih strategija, metoda i postupaka. Tako, primjerice, Poljak [1991] u nastavne metode kao načine rada u nastavi ubraja metodu demonstracije, metodu praktičnih radova…

Obilježja i primjena nastavne metode 'Ja imam, tko ima?'

… metodu crtanja, metodu pisanja, metodu čitanja i rada na tekstu, metodu usmenog izlaganja i metodu razgovora.

S druge strane, Bognar i Matijević [2002] metode vežu uz strategije obrazovanja [strategija poučavanja, učenja otkrivanjem, doživljavanja, izražavanja i stvaranja, vježbanja i stvaranja]. U okviru strategije učenje otkrivanjem, primjerice, isti autori razlikuju tri metode: istraživanje, simulacija i projekt, a metode strategije poučavanje nazivaju problemsko, heurističko i programirano poučavanje.

Dok didaktika, čini se ne posve uspješno, pokušava stvoriti sustav za sistematizaciju strategija, metoda i postupaka, metodama i postupcima bave se i metodike nastave pojedinih predmeta i to oblikujući na didaktičkoj razini opisane opće metode u kontekstu konkretnog nastavnog sadržaja ili, kao što je slučaj s primjerom kojeg ćemo razraditi u nastavku, kreirajući nove specifične metode prilagođene posebnostima pojedinog nastavnog predmeta i sadržaja te uzrastu učenika.

Za potrebe nastave Hrvatskog jezika u nižim razredima osnovne škole razvili smo metodu Ja imam, tko ima?. Metoda se temelji na vođenoj komunikaciji učenika nastavnim karticama. Svaki učenik dobiva po jednu nastavnu karticu. Na kartici je, nakon rečenice Ja imam... istaknuto ključno slovo, riječ ili slika.

U drugom dijelu kartice nalazi se pitanje koje treba postaviti drugim učenicima Tko ima…, popraćeno drugim slovom, riječju ili slikom. Nakon što učenik glasno izgovori što ima na kartici i postavi pitanje ostalima, učenik čija kartica sadržava traženi odgovor ili sliku treba pravilno protumačiti sadržaj svoje kartice i predstaviti ga razredu. Budući da kartica tog učenika sadržava i pitanje, njegovim postavljanjem učenik otvara novu problemsku situaciju osiguravajući daljnji tijek aktivnosti.

Nastavna metoda Ja imam, tko ima?prvotno je osmišljena za učenike prvog razreda osnovne škole kako bi uspješnije usvojili redoslijed slova abecede. Nakon što se takav pristup pokazao efikasnim, po uzoru na kartice ABECEDA, osmišljene su i izrađene kartice na sljedeće teme: Slovo – riječ – rečenica: Ja imam slovo. Tko ima riječ?, Godišnja doba, Vrijeme darivanja, Imenice, Vlak u snijegu, moja domovina, Geometrijski likovi i Novac. Bez obzira na to jesmo li metodu Ja imam, tko ima?s novim setovima kartica provodili u okviru strategija poučavanje, učenje otkrivanjem ili vježbanje, rezultati su bili ohrabrujući, a radna atmosfera pozitivna i poticajna. Uvjerivši se u dobrobiti ovakvog postupanja, s metodom smo upoznale kolege iz škole i ubrzo je predstavile na Županijskom stručnom vijeću grada Kaštela, a poslije i na sličnim skupovima diljem Republike Hrvatske u sklopu radionice Aktivno učenje i poučavanje u nastavi hrvatskog jezika.

UPUTA ZA NASTAVNIKA

  • Podijelimo kartice učenicima.
  • Odaberemo učenika koji počinje aktivnost temeljem sadržaja svoje kartice.
  • Nastavljamo s aktivnošću sve dok prvotno angažiran učenik na dođe opet na red.

PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI:

PRVI KRUG IGRE

Aktivnost počinjemo riječima:

Neka prvu rečenicu s kartice pročita učenica ili učenik koji ima prvo slovo abecede.

[Ja imam A...     ...Tko ima B?]

Nastavite redom čitati pitanja i odgovore s kartica.

DRUGI KRUG IGRE

Ponavljamo proceduru iz prvog kruga, s razlikom da učenike motiviramo na brže i sigurnije čitanje.

Učenici uspoređuju i procjenjuju uspješnost drugog kruga čitanja.

■ TREĆI KRUG IGRE

Pokupimo kartice, malo ih izmiješamo i ponovo podijelimo učenicima.

Pripremimo učenike da pozorno slušaju koga ćemo prozvati imenom. S tom učenicom ili tim učenikom započinje aktivnost bez obzira koje je slovo istaknuto na njezinoj/njegovoj kartici.

…………………..

Terezija ZOKIĆ i Benita VLADUŠIĆ, učiteljice razredne nastave, suautorice početnice Svijet riječi 1 [Školska knjiga],  Osnovna škola Bijaći, Kaštel-Novi

………

LITERATURA:

■ Bognar, L., Matijević, M. [2002]. Didaktika. Školska knjiga, Zagreb. ■ Poljak, V. [1991]. Didaktika. Školska knjiga, Zagreb.

Ja imam_tko ima_vlak u snijegu

Preuzmi 129.82 KB (.pdf)

Ja imam_tko ima_mjesec darivanja

Preuzmi 59.58 KB (.pdf)

Ja imam_tko ima_imenice

Preuzmi 150.54 KB (.pdf)

Ja imam_tko ima_abeceda

Preuzmi 137.94 KB (.pdf)

Ja imam_tko ima_4 godišnja doba

Preuzmi 121.93 KB (.pdf)
Vezani članci
Školski portal: Glavni urednik Slobodne Dalmacije uručio priznanje autorima „Kapljica“ - najboljeg školskog lista u Hrvatskoj

Glavni urednik Slobodne Dalmacije uručio priznanje autorima „Kapljica“ - najboljeg školskog lista u Hrvatskoj

…uručio zasluženo priznanje za najbolji osnovnoškolski list u Hrvatskoj po…

Školski portal: Hommage srdeli, stoljetnoj hraniteljici Jadrana

Hommage srdeli, stoljetnoj hraniteljici Jadrana

U raskošno uređenom predvorju izloženi su radovi posvećeni projektnom danu…

Školski portal: Lisnata sobna biljka

Lisnata sobna biljka

… s nekoliko kapljica vode i tuš-perom krenuli oblikovati niz…

5+ klub
Stručni skupovi Školske knjige
Slovopis
e priručnik
Preuzimanje digitalnih udžbenika
Preuzimanje višemedijskih materijala
Preuzimanje višemedijskih materijala za srednju školu
E-priručnik Tehnička podrška
Lente vremena
Školski portal: Robovanje ekranima uskraćuje djeci zdravi razvoj

Robovanje ekranima uskraćuje djeci zdravi razvoj

… važno svim dionicima odgojno-obrazovnog sustava…

Školski portal: Lektiru obrađujemo na zanimljiv i kreativan način

Lektiru obrađujemo na zanimljiv i kreativan način

... odijevaju Crvenkapičinu haljinu, lovčev šešir…

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

Finska postaje prva zemlja koja će ukinuti sve školske predmete

...nego su odlučili provesti revoluciju svojeg…

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto djeca danas šute, sjede i plaše se lopte?

Zašto je važna dinamička akomodacija i…

Nadahnjujući citati o učiteljima

Nadahnjujući citati o učiteljima

Dan učitelja, koji slavimo 5. listopada,…